Privacybeleid

De Phone House winkels zijn verenigd in de Collectieve Vereniging Dutch Connectivity Partners u.a.. C.V. Dutch Connectivity Partners u.a., gevestigd aan Hoofdstraat 157 3781 AD Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Phone House winkels en -website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.phonehouse.nl
Postbus 9 | 3780 BA Voorthuizen
Marc Stroop is de Functionaris Gegevensbescherming van C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. Hij is te bereiken via privacy@phonehouse.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam*
 •  Geslacht
 •  Geboortedatum*
 •  Geboorteplaats*
 •  Adresgegevens*
 •  Telefoonnummer*
 •  IMEI-nummer van je telefoon*
 •  e-mailadres*
 •  Locatiegegevens
 •  Bankrekeningnummer
 •  Documentnummer van ID bewijs

* Deze gegevens bewaren wij. Voor de termijn hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, zie onder.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PROCESSEN DIE WIJ UITVOEREN
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. voert de volgende bijzondere en/of gevoelige check van jou uit:

 • Kredietwaardigheidscheck –  Bij C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. is het mogelijk om een lening af te sluiten voor je toestel. Vanuit de verplichting van de telecomwet laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een telecomprovider die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN NA UITDRUKKELIJK VERKREGEN TOESTEMMING
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. verwerkt jouw persoonsgegevens na toestemming voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te bellen, appen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het gehoor geven aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegeven :                             Bewaartermijn                                   Grondslag

 • Voor- en achternaam*          7 jaar                                      dient als debiteurgegevens voor de fiscale bewaartermijn
 • Geboortedatum*                   2 jaar                                      voor marketing analyses
 • Geboorteplaats*                   2 jaar                                      voor marketing analyses
 • Adresgegevens*                   3 jaar                                      voor garantiedoeleinden en voor commerciële doeleinden
 • Telefoonnummer*                7 jaar                                      dient als debiteurgegevens voor de fiscale bewaartermijn
 • IMEI- nummer*                     7 jaar                                      dient als debiteurgegevens voor de fiscale bewaartermijn
 • E-mailadres*                        3 jaar                                      voor commerciële doeleinden

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken of bewerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@phonehouse.nl, of aangeven in een winkel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 72 uur, op jouw verzoek . C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
C.V. Dutch Connectivity Partners u.a. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice, winkels of via privacy@phonehouse.nl.